Ethvert dødsfald skal anmeldes til den stedlige begravelsesmyndighed, som – uanset trosretning – er folkekirkens sognepræst i bopælssognet, eller sognets kordegnekontor. Anmeldelsen sker på baggrund af den dødsattest lægen udsteder.

Når dødsfaldet er indtruffet, kontaktes bedemanden, og den efterfølgende samtale om det videre forløb kan foregå hos bedemanden eller i de pårørendes hjem. Her kan man i fred og ro tale om afdødes og de pårørendes ønsker til højtideligheden.

Kremering eller jordfæstelse

Det første, der skal tages stilling til i forbindelse med begravelsen, er, om afdøde skal brændes eller begraves i kiste (jordfæstes). Man skal her altid følge afdødes ønske, idet begravelsesloven fastslår, at afdødes udtrykte ønske om enten bisættelse eller jordfæstelse skal følges. Men hvis afdøde ikke har udtalt noget ønske, må de pårørende træffe beslutningen. Det er derfor vigtigt, at man tidligt undersøge hvorvidt afdøde har nedskrevet sine ønsker i dokumentet “Min sidste vilje”, der kan fås ved henvendelse til den lokale bedemand eller Danske Bedemænd.  Afdøde skal ifølge begravelsesloven begraves eller bisættes senest otte dage efter dødsfaldet. Der er dog en almindelig præcedens for, at op til 14 dage er acceptabelt. Er der behov for at vente i længere tid – f.eks. på grund af pårørende i udlandet – så skal man søge Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen) om at få fristen forlænget.

Se Askespredning

Se Skovbegravelse

Ilægning

Ved ilægning af afdøde i kiste kan venner og familie få sagt farvel til afdøde. Hvis ikke hjemmesygeplejersken, sygehuspersonalet eller plejehjemspersonalet allerede har gjort afdøde i stand til ilægningen, gør bedemanden det. De pårørende er velkomne til at hjælpe med at iføre afdøde tøjet, som han eller hun skal begraves i. Det kan være eget tøj efter de pårørendes valg, eller man kan vælge det tøj, bedemanden kan levere. Selve ilægningen i kisten kan foretages af de pårørende under instruktion af bedemanden eller bedemanden forestår dette sammen med en hjælper. Det er helt normalt, at de pårørende lægger nogle personlige ting i kisten til afdøde. Det anbefales især, at børn får mulighed for at tage en personlig afsked ved at lægge nogle ting, de forbinder med afdøde, i kisten.

Andre kulturer

Der er forskellige ritualer ved forskellige religioner og kulturer. På sygehuse og i hjemmeplejen er man bekendt med, at familierne selv udfører muslimske vaske-­ og forberedelsesritualer. Andre ritualer i andre kulturer og religioner vil også blive fuldt ud respekteret, hvis der bliver gjort opmærksom på, at afdøde ønskede det.

Se Når danskere dør i udlandet