Nu må nordtyskerne blive omdannet til kompost

Kompostering er en nyere form for begravelse, der nu er tilladt i Tysklands nordligste delstat som et led i et toårigt pilotprojekt. Foreløbig er Mölln det eneste sted i Slesvig-Holsten– og i hele Europa – hvor der er opstillet et særligt anlæg – et såkaldt alvarium, der dybestbset er en lukket kompostboks. Afdøde bliver placeret […]

Informationsportaler om covid-19-pandemien afvikles

Fra 1. april 2023 ændrer covid-19 status og betegnes ikke længere som alment farlig sygdom og udgør ikke længere en væsentlig trussel mod samfundet. Alment farlige sygdomme er de sygdomme, hvor epidemiloven fra 2021 giver mulighed for særlige foranstaltninger i form af f.eks. påbud om isolation eller udvidet adgang til at dele personoplysninger mellem myndigheder. […]

Messe 2023 for bedemænd og leverandører

Oplev Danmarks leverandørmesse for bedemandsbranchen med udstillere fra ind- og udland. Det sker lørdag 29. april kl. 11.00 – 17.00 i Middelfart Brancheforeningen Danske Bedemænd afholder en leverandørmesse for bedemænd. Leverandørmessens udstillere spænder bredt og kan hjælpe bedemænd i alle afskygninger af deres forretning med værktøjer til de daglige opgaver i form af køretøjer, gravsten, kister, urner, […]

Nyt spil giver samtale om Min sidste vilje

En nyt spil hedder ’Med døden som indsats’ og er en form for samtalespil om døden og afskeden. I spillet kan du blive klogere på egne og andres ønsker for afskeden og og hvad dine valg betyder for dit CO2-aftryk. Spillet lægger op til, at deltagerne nemt kan udfylde Min Sidste Vilje undervejs/efterfølgende, så alle […]

Pladsmangel i kapeller og på krematorier

Flere steder i landet er bedemænd udfordret af pladsmangel i kapeller og krematorier. Nu vil biskop se på problemet. Det er blevet svært for bedemænd at finde plads til afdøde. Det skyldes ikke alene overdødelighed, men det faktum, at færre og færre af områdets kapeller kan benyttes til opbevaring af afdøde. Når lokale kapeller ikke […]

Skifteportalen – en ny måde at håndtere krav og tilgodehavender

  Minskiftesag.dk er siden efteråret det digitale sted at anmelde krav og tilgodehavender samt få oplyst kontaktperson for et dødsbo.Domstolsstyrelsen står over for at skulle modernisere store dele af deres it-systemer, bl.a. med en dødsboskifteportal, som bliver en digital selvbetjeningsløsning. Det betyder blandt andet, at anmeldelse til skifteretten af krav og tilgodehavender fremover skal ske […]

DB Kontordagbog er ude nu

Kontordagbogen – et gedigent opslagsværk med kalender, fortegnelser og oversigter – er sendt fra trykkeriet og ud til alle abonnenter i disse dage. Der kan stadig bestilles som abonnement, ligesom den kan købes i  løssalg. Særligt for årets udgave kan nævnes, at vi har opdateret kirkefortegnelsen vedr. tidl. Københavns Amt, der jo blev nedlagt for […]

Ny formand i brancheforeningen

Brancheforeningen Danske Bedemænd afholdt det årlige Landsmøde den 19.-20. marts 2022 på Hotel Kongebrogaarden Comwell i Middelfart. Ved generalforsamlingen om søndagen 20. marts kunne vi takke vores formand gennem næsten 12 år, Knud Larsen, der ønskede at give plads til nye kræfter på formandsposten. Hanna Nørager Sørensen fra Brdr. Oest – Et fint farvel – […]

Bedemænd vil have en mere smidig folkekirke

Om afdøde var medlem af folkekirken, henhører under privatlivets fred, mener Kirkeministeriet, og derfor må bedemænd ikke få det at vide. Men det er frustrerende for både pårørende og bedemænd. Skal den afdøde begraves i kiste? Skal der være urnenedsættelse? Hvor kirkelig skal afskeden være? Det er ofte bedemændene, der står med disse vigtige spørgsmål, […]

God start for den digitale Min sidste vilje

Min sidste vilje som digital borgerrettet løsning gik reelt i luften 2. påskedag 6. april 2021, da formand Knud Larsen og viljeskriver Dennis Kjall Egeberg besøgte Tv2 Go’morgen Danmark og fortalte om vigtigheden af at hjælpe sine pårørende. Allerede inden dagen var omme, havde 5.000 danskere valgt at oprette deres digitale Min sidste vilje. Og […]