Når danskere dør i udlandet

Hvis afdøde ikke skal kremeres inden hjemtransport, skal han eller hun i nogle tilfælde balsameres af hensyn til fare for smitteoverførsel.
Balsameringen bliver foretaget på et lokalt hospital i det land, hvor afdøde opholdt sig.
Bedemanden skal herefter lægge afdøde i en zinkkiste, som loddes sammen, så den er helt tæt. Zinkkisten anbringes i en udvendig trækiste. Ved ankomsten til Danmark er det oftest – af miljøhensyn – nødvendigt at tage afdøde ud af zinkkisten igen.

Det kendte gule sygesikringskort er afløst af det blå EU-sygesikringskort. Man skal være opmærksom på, at det nye EU-sygesikringskort ikke dækker hjemtransport ved dødsfald eller sygdom under ophold i udlandet, uanset om man er på ferie eller forretningsrejse.

Hvis man vil være dækket for sådanne udgifter, er det vigtigt, at man tegner en rejseforsikring, der ikke kun dækker hjemtransport ved sygdom, men også ved død.
Man kan få besvaret sine spørgsmål om hjemtransport og sygesikring hos Udbetaling Danmark, International Sygesikring.
Spørgsmål  om rejseforsikringer kan man stille til Forsikringsoplysningen.

Når udlændinge dør i Danmark

Der gælder de samme regler for transport af afdøde, hvis en udlænding dør i Danmark. Men reglerne for hjemtransport og støtte til transportudgifter er forskellige fra land til land. Ethvert medlem af Brancheforeningen Danske Bedemænd kan hjælpe med det praktiske.