Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det.  Askespredningen skal foregå over åbent vand – det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø eller at sænke urnen med aske i havet.

Krav om skriftligt ønske

Det er muligt at tilkendegive sit ønske om askespredning på almindeligt papir. Du skal blot sørge for at dit navn, adresse og cpr. nr. er anført på dit skriftlige ønske. Husk datering og underskrift.Kravet om, at afdøde selv skriftligt skal have erklæret et ønske om at asken skal spredes over åbent hav, kan fraviges, hvis der ikke er tvivl om, at det var afdødes ønske. Det er begravelsesmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges.

Hvem sørger for askespredningen?

Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt.
Bedemanden kan hjælpe med at planlægge askespredningen.

Deling af asken

Det er muligt at søge om at få asken delt. Enten fordi man ønsker halvdelen af asken nedsat i et gravsted og den anden halvdel spredt over havet – eller den ene del af asken spredt over havet/begravet i Danmark og den anden halvdel i udlandet. Afdøde skal selv have udtrykt et ønske om at få delt sin aske.
Det er stiftsøvrigheden under Kirkeministeriet, der giver tilladelser til dette.

Det er ikke tilladt at opbevare en urne med asken efter en afdød i hjemmet.

Tilkendegiv dit ønske

På borger.dk under “Begravelse og bisættelse” kan du finde en blanket ”Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige dokumenter, som de efterladte får brug for eller læg den på den digitale Min sidste vilje under Dokumentarkiv. Her har du stor sikkerhed for, at den bliver fundet i rette tid.