Ved en skovbegravelse bliver urnen nedsat på en begravelsesplads i naturen i ikke-indviet jord.

Som et alternativ til de traditionelle gravpladser – enten kirkegården, det åbne hav, urnehal (kolumbarium) eller urnemur – er det muligt at anlægge skovbegravelsespladser i naturen.
Et af formålene med begravelsespladser i skove er, at de skal være neutrale i forhold til religion. Jorden er  ikke indviet, som den er på kirkegårde og skovkirkegårde. Det er kommunen, som formelt anlægger og er ansvarlig for drift af gravpladsen (kan udliciteres). Det skal være i fredskovspligtigt areal.

Generelle regler for skovbegravelsespladser:

  • Skovbegravelsespladsen anvendes kun til urnebegravelser.
  • Urnen skal være i et nedbrydeligt materiale.
  • Der må ikke lægges blomster eller anden form for pynt på gravstederne.
  • Gravstederne er fredet i 10 år og kan forlænges mod gebyr.

Kommunal skov

Skovbegravelsesplads Kohaveskoven
Den første kommunale skovbegravelsesplads ligger i Odense og blev taget i brug i 2014.
Alle kan købe et gravsted på begravelsespladsen, hvor urnerne placeres rundt om de store træer på arealet  som en anonym urnefællesplads. Der er derfor ikke nogen markering af begravelsespladsen eller gravstederne og det er  ikke muligt at deltage ved urnenedsættelsen.

Læs mere om Kohaveskoven


Privat skov

Den første skovbegravelsesplads i en privat skov ligger i Stensballegaard Skov,  en bøgeskov nord for Horsens Fjord. Skovbegravelsespladsen blev åbnet i 2018.
Alle kan erhverve et gravsted uanset bopæl og trosretning. Særlige regler for denne begravelsesplads.

  • Pårørende kan deltage i en urnenedsættelse.
  • Der kan lægges en flad og neutral mindeplade i skovbunden.
  • Man kan erhverve et træ som familiegravsted.
  • Det er muligt at forhåndsreservere plads om samme træ og dermed sikre, at man kommer til at ligge ved siden af hinanden.

Stensballegaard Skov hører under Stensballegaard, der ejes af grev Jannik Ahlefeldt-Laurvig, som også har taget initiativ til skovbegravelsespladsen.
Horsens Kommune har ansvaret for, at begravelsespladsen drives og administreres i henhold til  love og bestemmelser for kirkegårde.
Stensballegård står for vedligeholdelse af begravelsespladsen og kontakten til brugerne.

Læs mere via skovbegravelse.nu


Privat/kommunalt samarbejde om skovbegravelsesplads

12. december 2019 gav Kirkeministeriet grønt lys til at etablere en skovbegravelsesplads på 1,5 hektarer i Hagenør Skov Skærbæk ved Fredericia. Tilladelsen til skovbegravelsespladsen giver mulighed for op til 600 hvilesteder.

Skovejer Sven Schou ejer en 5,5 hektar stor bøgeskov ned mod Lillebælt ved Fredericia, De 1,5 hektarer bliver dedikeret til urnebegravelser. Sven Schou, der har stiftet Dansk Skovbegravelse, fortæller, at skovbegravelsespladsen officielt blev indviet 20. september 2020, og der nu er afsat plads til hvilesteder omkring 5 udvalgte træer. Har man ønske om at blive nedsat omkring et specielt træ eller reservere  en plads for 10 år eller erhverve eller reservere et familietræ, så er det også muligt.

Kirkeministeriet har godkendt vedtægterne for urnebegravelsespladsen på den betingelse, at det er Fredericia Kommune, der forpagter de 1,5 hektarer, og desuden har ansvaret for tilsyn med begravelsespladsen. Og så skal de hvert år godkende prisen for en urnebegravelsesplads.

Læs mere via danskskovbegravelse.dk


Læs artikel fra Politiken 24. april 2015 om baggrunden for lovændringen i 2008, hvor det blev tilladt at blive begravet i skoven.