Ved en skovbegravelse bliver urnen nedsat på en begravelsesplads i naturen i ikke-indviet jord.

Som et alternativ til de traditionelle gravpladser – enten kirkegården, det åbne hav, urnehal (kolumbarium) eller urnemur – er det muligt at anlægge skovbegravelsespladser i naturen.
Et af formålene med begravelsespladser i skove er, at de skal være neutrale i forhold til religion. Jorden er  ikke indviet, som den er på kirkegårde og skovkirkegårde. Det er kommunen, som formelt anlægger og er ansvarlig for drift af gravpladsen (kan udliciteres). Det skal være i fredskovspligtigt areal.

Generelle regler for skovbegravelsespladser:

  • Skovbegravelsespladsen anvendes kun til urnebegravelser.
  • Urnen skal være i et nedbrydeligt materiale.
  • Der må ikke lægges blomster eller anden form for pynt på gravstederne.
  • Gravstederne er fredet i 10 år og kan forlænges mod gebyr.

Kommunal skov

Den første kommunale skovbegravelsesplads ligger i Odense og blev taget i brug i 2014.
Læs mere om Kohaveskoven, Odense

Siden er der kommet flere andre rent kommunale skovbegravelsespladser til.

Søndre Urnebegravelsesplads i Lykkeshøj Skov, Randers Kommune


Privat skov med kommunalt samarbejde forskovbegravelsesplads

Skovbegravelse ApS

Den første skovbegravelsesplads i en privat skov ligger i Stensballegaard Skov, en bøgeskov nord for Horsens Fjord. Skovbegravelsespladsen blev åbnet i 2018 og den hører under Stensballegaard, der ejes af grev Jannik Ahlefeldt-Laurvig, som også har taget initiativ til skovbegravelsespladsen. Siden er der kommet mange andre skovbegravelsespladser rundt om i landet.

Læs mere via skovbegravelse.nu

Dansk Skovbegravelse ApS

12. december 2019 gav Kirkeministeriet grønt lys til at etablere en skovbegravelsesplads på 1,5 hektarer i Hagenør Skov Skærbæk ved Fredericia. Tilladelsen til skovbegravelsespladsen giver mulighed for op til 600 hvilesteder. Det er en del af skovejer Sven Schous 5,5 hektar skovareal, og han har etableret Dansk Skovbegravelse. Skovbegravelsespladsen blev officieltv indviet 20. september 2020, og der nu er afsat plads til hvilesteder omkring 5 udvalgte træer. Har man ønske om at blive nedsat omkring et specielt træ eller reservere  en plads for 10 år eller erhverve eller reservere et familietræ, så er det også muligt.

Læs mere via danskskovbegravelse.dk


Folketinget vedtog den 22. maj 2008 en ændring i loven om begravelse og ligbrænding. Ændringen betød, at det blev muligt at anlægge skovbegravelsespladser i uindviet jord.
Læs evt. artikel fra Politiken 24. april 2015 om baggrunden for lovændringen i 2008, hvor det blev tilladt at blive begravet i skoven.