Efterindtægt

Tjenestemand Hvis afdøde var tjenestemand, får efterladte, hvad der nogenlunde svarer til tre måneders løn. Det præcise beløb kan man få oplyst hos arbejdsgiveren. Efterindtægt gives til en efterlevende ægtefælle eller  […]