Tjenestemand

Hvis afdøde var tjenestemand, får efterladte, hvad der nogenlunde svarer til tre måneders løn. Det præcise beløb kan man få oplyst hos arbejdsgiveren.

Efterindtægt gives til en efterlevende ægtefælle eller  børn efter en tjenestemand/pensioneret tjenestemand, der er afgået ved døden.

Efterindtægt udbetales til boet efter en aktiv tjenestemand, hvis der ikke er efterlevende ægtefælle eller børn.
Der er ikke ret til efterindtægt til boet efter en pensioneret tjenestemand eller en forhenværende tjenestemand med ret til opsat pension.

Reglerne om efterindtægt findes i kapitel 6 i tjenestemandspensionsloven.

Funktionær

Funktionærlovens § 8

Dør en funktionær i ansættelsestiden, udbetales funktionærens ægtefælle eller børn under 18 år, henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn, når funktionæren ved dødsfaldet har været ansat i virksomheden i henholdsvis 1, 2 eller 3 år.