“Som bedemænd har vi et stort socialt ansvar for at hjælpe mennesker og udvikle disse ting, som borgerne kan benytte, uden at det er kommercielt” 

Knud Larsen, bedemand i Frederikssund Begravelsesforretning
og formand for brancheforeningen Danske Bedemænd

 

Bedemand Knud Larsen har stået i spidsen for den nye digitale platform ‘ Min sidste vilje’. Her kan man løbende i livet tage stilling til, hvordan man ønsker at komme herfra og sikre sig, at ens pårørende ved besked.

‘Min sidste vilje’ leder for de fleste tankerne hen på det uundgåelige for os alle, nemlig døden. Vi skal alle herfra, og det er i ‘ Min sidste vilje’, man kan skrive, hvordan det skal ske. Som noget helt nyt er det nu også muligt at tilgå ‘ Min sidste vilje’ digitalt.

Idémanden bag den digitale platform er bedemand i Frederikssund Begravelsesforretning Knud Larsen.  Han fortæller, at han altid har haft det blandet med den oprindelige form for ‘ Min sidste vilje’, hvor man kunne udfylde et dokument i hånden og her skrive, hvordan man ville begraves:

Allerede for 6-7 år siden begyndte jeg at agitere for, at man skulle lave en dynamisk og langt mere tidssvarende platform. Jeg savnede noget, man kunne gå til og fra, uanset hvor i livet man var, i stedet for det oprindelige stykke papir som var meget statisk, og hvor det typisk er ældre mennesker som udfylder det, fordi de er bevidste om, at det snart er slut,” fortæller Knud Larsen og fortsætter:

Jeg mener, at når vi arbejder med noget så specielt, så har vi også en samfundsmæssig forpligtelse til at være med til at udvikle sådanne ting for borgerne. Der er meget, som nu vil blive nemmere for de pårørende, blandt andet i forhold til styrkelsen af sorgprocessen, fordi man ved, man har gjort det rigtige, og det som den afdøde ønskede. Det betyder, at man får et bedre forløb.

Knud Larsen giver et eksempel: ” Hvis jeg var fyrre år gammel og terminal. Hvad ville jeg så sige til mine børn? Hvad vil jeg give dem, så de kan komme igennem det?”

72 timer efter man er død

I ‘ Min sidste vilje’ findes blandt andet et dokumentarkiv, hvor testamenter, en fremtidsfuldmagt, donationserklæring, pårørendebrev med videre kan lægges ind. Her vil man også kunne lægge en scannet kopi af en håndskreven ‘ Min sidste vilje’.

‘Min sidste vilje’ giver også mulighed for, at man kan sikre sig, at bestemte mennesker får at vide, man er død, indenfor 72 timer efter man er død.

Knud Larsen fortæller, at det har været en lang proces at udarbejde den digitale platform, for mange ting skulle tænkes ind i det nye format:

Den digitale version af ‘ Min sidste vilje’ er helt unik, fordi den ligger et bestemt sted, og fordi de rette pårørende ville blive bekendt med indholdet i tide. Med andre ord vil ‘ Min sidste vilje’-dokumentet blive fundet, uanset hvor og hvornår viljen er registreret,” siger Knud Larsen. Han fortæller, at en væsentlig faktor var, at det ikke skulle koste borgerne noget, og så blev der lagt vægt på, at sikkerheden ved systemet skulle være høj.

Der arbejdes med ret stor sikkerhed for, hvad jeg må se. I udviklingen af ‘ Min sidste vilje’ har GDPR sikkerheden været høj. Og som bedemand kan jeg først gå ind på platformen, efter personen er død. Men i det øjeblik nogen kommer og vil arrangere en begravelse, så kan ikke bare jeg men også advokater, præster og kordegne, såfremt familierne kommer til dem, via afdødes cpr. nummer gå ind og se den sidste vilje. Men der er meget skarpe etiske regler. Det er kun folk, der har en legitim samfundsmæssig interesse, som kan komme ind i systemet, vel at mærke efter anmodning af familien. De får først muligheden, såfremt de ønsker at have den, og de skal hver især oprettes med login, således at man også her er i stand til at følge en uhensigtsmæssigt adfærd.

Et socialt ansvar

Knud Larsen har været formand for Danske Bedemænd i 10 år. Men snart er det slut.

I min formandstid har jeg haft mange tanker og ideer. Til efteråret stopper jeg som formand, derfor er jeg utrolig glad for, at den digitale version af ‘ Min sidste vilje’ nåede at blive færdig. Jeg er meget glad. Som bedemænd har vi et stort socialt ansvar for at hjælpe mennesker, og udvikle disse ting, som borgerne kan benytte, vel at mærke uden at det på nogen måde er kommercielt.”

Alle danske statsborgere kan ved at logge ind med cpr-nummer ikke bare oprette ‘ Min sidste vilje’-dokumentet, man kan til hver en tid opdatere det.
Adressen er minsidstevilje.nu  Ved klik på start kommer man til Nem-ID login.

Artiklen er fra Lokalavisen Frederikssund 21. april 2021 af Birgitte Masson