Så klart udtrykker Forbrugerrådet Tænk sig i det seneste nummer af bladet Tænk, der udkom i dag 14. oktober 2019, og som også omtales i en artikel i Kristeligt Dagblad.

“Vi anbefaler, at bedemænd er certificerede efter ISO-­systemet og følger den europæiske bedemandsstandard. Det giver en øget sikkerhed for kvalitet.” 

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er det problematisk, at begrebet certificering bliver udvandet. Forbrugerrådet langer især kraftigt ud efter de mange ”køkkenbordscertifikater”, der florerer:

Begravelsesguiden, Bedre Begravelse og God Afsked står blandt andre bag disse betegnelser, men nu tager Folkekirkens It afstand fra brugen af deres logo i denne sammenhæng og vil nedlægge forbud mod misbrug.

Danske Bedemænd ønsker også at komme de utroværdige certificeringer til livs og sikre, at forbrugerne har tillid til branchen generelt og til den enkelte bedemand i særdeleshed.

Brancheforeningen Danske Bedemænd har i mange år anbefalet, at der indføres en statslig autorisation af bedemænd i Danmark. Folketinget debatterede det i foråret 2019, men desværre var der ikke flertal for en autorisation. En statslig autorisation ville ikke blot sikre, at alle bedemænd har en bedemandsuddannelse, men også at man ikke bare kan kalde sig certificeret. Forbrugerne skal have tillid til en bedemand, og alle medlemmer af brancheforeningen har en uddannelse og er omfattet af Danske Bedemænds garantiordning.

Forbrugeroplysning

Forbrugerrådet Tænk har i sin undersøgelse af 181 begravelsesforretninger – såvel certificerede som ikke certificerede – tjekket hjemmesiderne for deres niveau af forbrugeroplysning.  Ikke helt overraskende placerer de certificerede forretninger sig et godt stykke over øvrige forretninger og bekræfter, at ISO-certificeringen også er garanti for god forbrugeroplysning.

Ifølge Forbrugerrådet er det et problem, når alle mulige former for uddannelser eller lignende bliver betegnet som certificerede, selv om de ikke opfylder de givne standarder.

Her er Brancheforeningen Danske Bedemænd også enig. Chefkonsulent Axel Jørgensen fra brancheforeningen udtaler sig i den sammenhæng i bladet:
Det er en grov udnyttelse af folks sorg og stressede situation. I forbrugerens øjne er en certificering en autorisation. Når nogle bedemænd alligevel markedsfører sig som certificerede uden den nødvendige kontrol og underbyggelse, betyder det, at forbrugerne ikke får den forventede kvalitet. En forretning uden ISO-certificering kan godt være en god bedemand alligevel, men det har man ingen sikkerhed for.”

Tillid er helt afgørende

Forbrugerrådet Tænk anbefaler, at forbrugerne starter deres søgning efter bedemand hos en, der er certificeret efter den europæiske bedemandsstandard og/eller ISO-systemet, der er underlagt ekstern kontrol. Hos Danske Bedemænd er de bedemænd, der er ISO-certificerede, ligeledes underlagt et krav om en bestået bedemandsuddannelse, som brancheforeningen står bag og løbende udvikler for at sikre en høj faglig kvalitet i branchen.

Alle ISO-certificerede er medlemmer af Danske Bedemænd. Se oversigt over medlemmer

Se Forbrugerrådet TÆNKs Bedemandsvælger