Efterlevelsespension

Når den ene af to samlevende ægtefæller eller samlevere – der begge modtager social pension – dør, fortsætter udbetalingen af pensionisternes sammenlagte pensioner (efterlevelsespension) i en periode svarende til 3 måneder fra dagen efter dødsfaldet. Efterlevelsespensionen udbetales kun, hvis ægtefællerne havde fælles bopæl/folkeregisteradresse på dødstidspunktet. Efterlevelsespension udbetales således ikke, såfremt den ene ægtefælle er flyttet på plejehjem. Da afdødes personfradrag ophører pr. dødsdagen, skal man være opmærksom på, at efterlevelsespensionen vil blive reduceret, idet der bliver trukket skat af det fulde beløb. Udbetalingen af efterlevelsespension sker til den længstlevende pensionist. Det er Udbetaling Danmark, der administrerer området.

Efterlevelseshjælp

Efterlevelseshjælpen er en håndsrækning til efterladte ægtefæller og samlevende, der har små indtægter og formuer. For at komme i betragtning, er det en betingelse, at man har delt samme bopæl i Danmark i de sidste tre år før dødsfaldet, og at ens indtægter og formue ikke overstiger nogle nærmere fastsatte grænser. Hjælpen er en skattepligtig engangsudbetaling. Man kan søge om efterlevelseshjælp gennem Udbetaling Danmark og ansøgningen foregår digitalt. Udbetaling Danmark skal have modtaget ansøgningen senest 6 måneder efter dødsfaldet. Der kan ikke ydes efterlevelseshjælp til efterlevende ægtefæller eller samlevere, der modtager efterlevelsespension.

 

Formue i eget hus eller ejerlejlighed

Hvis den efterladte er fyldt 65 år eller får efterløn, pension eller delpension og har en større formue i egen bolig, kan efterlevelseshjælp udbetales i form af et lån uanset formuen i egen bolig. Det er Udbetaling Danmark, der administrerer ordningen. Lånet skal først betales tilbage, når boligen bliver solgt, eller den efterladte dør. Til den tid skal man også betale renter. Modtager man efterlevelsespension, kan der ikke ydes efterlevelseshjælp i form af lån i egen bolig.