Alle har mulighed for at testamentere deres krop til forskning eller uddannelse af nye læger. Testamenteringen kan ske til universiteterne i København, Aarhus og Odense.

Egen læge kan være behjælpelig med oprettelse af testamente eller man kan selv rekvirere ansøgningsskema på et af de tre anatomiske institutter i Odense, Aarhus eller København. Ansøgningen udfyldes og returneres til det pågældende institut. Ved dødsfaldet kontaktes bedemanden, som vejleder omkring eventuel højtidelighed – og den forholdsvis korte tidshorisont – inden overførelse af den afdøde til universitetet. Ekstra transportudgifter i forbindelse med testamenteringen betales af universitetet i begrænset omfang.

1. København – dækker transport til og fra instituttet i København øst for Storebælt.
Læs mere på: www.icmm.ku.dk/donation

2. Odense – dækker til og fra instituttet i Odense inden for Region Syddanmark.
Læs mere på: www.sdu.dk – søg på “donation”

3. Aarhus dækker de udgifter, der er til transport i Jylland til AU og herefter til krematoriet Vestre Kirkegård i Aarhus samt klassik hvid kiste.
Læs mere på: www.biomed.dk.au.dk/forskning/donation-af-legeme