Opdatering 23. marts. 2020

Medlemmerne af brancheforeningen holdes løbende orienteret om udviklingen for smittespredning af coronavirus COVID-19 i Danmark.

Brancheforeningen formidler seneste nye krav og anbefalinger til brug for medlemmerne i deres bedemandsvirke. Vi er i løbende dialog med de relevante myndigheder, om hvordan bedemænd skal tage deres forholdsregler og hvilket udstyr og assistance, der er nødvendige og tilgængelige efter behov.

Bedemændene løser en væsentlig samfundsnyttig opgave samtidig med, at de på bedste vis hjælper de pårørende med at få taget ordentlig afsked. Bedemændene har hver dag kontakt med sundhedsvæsenet, enten på plejehjem, sygehuse, hospice og lign. De har også direkte kontakt med afdødes familie og andre pårørende, som i denne sammenhæng kan udgøre en risiko for smittespredning.

Vores medlemmer er derfor også opmærksomme på anbefalingerne fra myndighederne, om hvordan de selv skal forholde sig for at undgå at smitte andre samt hvordan de kan udføre deres virke bedst muligt under de givne omstændigheder.

Håndtering af afdøde smittet med COVID-19
Sundhedsstyrelsen udsender løbende retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet. Særligt relevant for bedemænd på sidste side noteres:

“Lig håndteres på linje med lig af afdøde, der har lidt af andre, ikke alment farlige smitsomme sygdomme. Der er ingen restriktioner vedrørende udførsel af lig fra Danmark, men den, der udfører et lig til
udlandet, skal være opmærksom på, om det pågældende land har restriktioner mod indførsel af lig af afdøde med COVID-19.”

Afholdelse af begravelser og bisættelser i folkekirkens regi

Folkekirken udsende også løbende vejledninger til kirkens ansatte om hvordan myndighedernes tiltag skal udmønte sig konkret i hverdagen. Vejledning  fra biskopperne – 18. marts 2020.  (pdf)

Begravelser og bisættelser i folkekirken kan fortsat gennemføres og man skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm.

Biskopperne opfordrer bl.a. til:

at der er så få deltagere som muligt. Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.

at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

Læs presseklip under Nyheder, hvor brancheforeningen forholder sig særligt til bedemandens rolle i denne sammenhæng.

For presse: Kontakt  Sekretariatet, branchedirektør Ole Roed Jakobsen.

For bedemænd: Er du allerede medlem, så log på Medlemsnettet og gå til Corona-Portalen. Ellers kontakt Sekretariatet