Skifteretten kan udlevere et bo til behandling ved bobestyrer. Skifteretten beslutter, hvilken autoriseret bobestyrer, der skal behandle boet, men er arvingerne enige, kan de som regel få indflydelse der på.

Er arvingerne ikke enige om at skifte privat, eller er ingen af arvingerne myndige, vil denne skifteform blive valgt.

Hvis boet ikke er solvent, skal boet også behandles ved bobestyrer.

Tilfælde, hvor et bo skal behandles ved en bobestyrer:

  • hvis afdøde har bestemt dette i testamente
  • hvis gælden er større end formuen
  • hvis arvingerne ikke er enige om arvens fordeling og en arving anmoder skifteretten om, at der udpeges en bobestyrer
  • hvis arvingerne foretrækker at lade en bobestyrer stå for papirarbejdet
  • hvis der ikke findes myndige arvinger eller alle arvinger er under konkurs eller ude af stand til at opfylde deres forpligtelser, efterhånden som de forfalder
  • hvis der ikke findes arvinger i boet, eller det er usikkert, hvem der er arvinger i boet
  • hvis der ikke inden rimelig tid har kunnet træffes bestemmelse om, at boet skal behandles på anden måde.