Et arvelod er et udtryk for, hvor stor en del af et dødsbo, der tilfalder arvingen – uanset om dette sker i henhold til testamente eller arvelovens almindelige regler.

Arveladeren kan ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine børn. Beløbet kan pr. 1/1 2022 begrænses til en værdi af 1.360.000 kr.

Den andel, der ved skifte af et fællesbo i anledning af en ægtefælles død tilfalder den afdøde ægtefælles arvinger, benævnes arvelod, mens længstlevendes kaldes boslod.

Før skifte finder sted, er en ægtefælle afskåret fra at disponere over sin boslod, ligesom en ægtefælles kreditorer er afskåret fra at retsforfølge mod boslodden.