Lad os blive klogere på sorg

Enhed for Sorgforskning ved Aarhus Universitet arbejder på at belyse, hvordan sorg opleves over tid. Det gør de med projektet “Sådan oplever jeg sorgen”, hvor de undersøger sorgprocesser hos voksne, der har mistet en nærtstående person, ved at følge dem op til to år efter tabet.

Resultaterne skal bruges til at udbrede viden om, hvordan sorg opleves og ændrer sig med tiden. På sigt skal resultaterne hjælpe med at forbedre sorgstøttetilbud.

Du kan som bedemænd hjælpe med at udbrede kendskab til undersøgelsen og rekruttere deltagere. Læg evt. folderen i din forretning eller på din hjemmeside. Du kan også udlevere materialet efter samtale eller højtidelighed.

Der rekrutteres løbende til projektet, så det kan sagtens være pårørende, der netop har mistet.

Hent folderen til print 
Print gerne på begge sider og brug foldelinjer til en tredelt folder. 

Hent folderen som link til hjemmeside: https://bedemand.dk/wp-content/uploads/2023/04/Sådan-oplever-jeg-sorg_folder_link.pdf

Du kan også kontakten enheden for at få tilsendt trykte foldere.

Læs mere om sorgundersøgelsen (eksternt link


Undersøgelsen:

Hvem kan deltage?

• Du er 18 år eller ældre.
• Du har mistet en nærtstående person inden for de seneste 3 måneder.
• Du har mod på at dele, hvordan du oplever sorgen.

Hvad går det ud på?

Du vil blive bedt om at udfylde elektroniske spørgeskemaer.
Vi kontakter dig og beder dig om at besvare spørgeskemaer ved cirka 3, 7, 13, 20 og 25 måneder efter tabet.
Dine besvarelser er anonyme og bliver opbevaret fortroligt og sikkert på Aarhus Universitet.
Vi sletter dine data og svar, når projektet er færdigt.

Hvad får du ud af at deltage?

• Du bidrager til viden om, hvordan sorg opleves over tid.
• Du modtager et GoGift gavekort på 100 kr., når du besvarer 5 skemaer i løbet af en uge.
• Du bliver inviteret til informationsmøder om sorg.

 

Er du interesseret i at deltage?

Hvis du gerne vil deltage eller ønsker mere information om projektet, så er du meget velkommen til at kontakte os via mail eller telefon:
procesprojekt@psy.au.dk eller 22 46 59 32

Enhed for Sorgforskning ved Aarhus Universitet er den første af sin art i Danmark. Enheden blev oprettet i 2016 med henblik på at bidrage til og fremme forskningen om naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre.

 

Skriv en kommentar