Sorg og omsorg

At miste et menneske, man har været knyttet til, vil skabe en reaktion.
Sorgen kan have mange facetter og forløber meget individuelt. Der findes
ikke en entydig beskrivelse af eller formel for, hvordan et menneske reagerer
eller bør reagere i sorgen.

Selvom et dødsfald kan beskrives som forventet eller sker som enden på
et langt levet liv, er det sjældent muligt at forberede sig helt på sin egen
eller andres reaktion. Sker et dødsfald uventet og pludseligt, kan der
opstå en følelse af afmagt og angst i den efterladte. I den situation kan det
være svært at handle rationelt eller finde klarhed til at tage beslutninger,
og det er derfor nødvendigt med god tid og omsorg fra andre.

For de fleste kommer erkendelsen af det uigenkaldelige tab gradvist, og
sorgen kan føles dybere og mere påtrængende, som dagene går. Måske
forstår den efterladte tabet på et intellektuelt plan men endnu ikke på det
følelsesmæssige. For nogle vil dødsfaldet være så stort et chok, at alt går i
stå og en reaktion udebliver.

Sorg er en reaktion

For den sorgramte er det værdifuldt, at de pårørende viser styrke til at
være sammen med den sorgramte om det, der er og det, der opstår. Som
sorgramt er det mere givende at blive spurgt og mødt med interesse end
at blive tilbudt forudindtagne holdninger eller færdige løsninger.

Som pårørende til en sorgramt kan det også være svært at adskille, hvad
der er den sørgendes behov og hvad der er ens eget behov for at trøste,
fordi det er en svær situation at være i. Sig gerne højt, hvad du som efterladt
føler eller ønsker.

I sorgen kan der opstå komplikationer, der kræver ekstra opmærksomhed.
Det kan vise sig ved, at den efterladte ikke kan sove eller finde ro,
oplever tiltagende angst, har mange skyldtanker eller mister lysten til selv
at leve. Opstår disse tegn, er det vigtigt at tilbyde mere støtte og opfordre
den efterladte til at søge professionel støtte.

Som pårørende til sorgramte er det vigtigt at have mod til at være med i
sorgprocessens mange facetter. Du gør det bedst ved at vælge at have tid
til at lytte, spørge og måske være til praktisk hjælp. Du viser omsorg ved
at være interesseret og rummelig.

Det er hårdt at sørge og derfor er det lige så naturligt, at den sorgramte
indimellem ikke har kræfter til at sørge, men bare vil holde ‘fri fra sorgen’
en stund. Støt dette, velvidende at det ikke betyder, at sorgen så er væk.

Tilskud til psykologhjælp

Den offentlige sygesikring giver tilskud til behandling hos psykolog efter
en pårørendes dødsfald. Ved pårørende forstås den nærmeste familie, dvs.
ægtefælle/samlever, søskende og børn. Stedforældre og halvsøskende vil
også normalt være omfattet.

Man kan få tilskud til behandling hos en psykolog, der har overenskomst
med sygesikringen. Man kan få støtte til op til 12 konsultationer. Det er
den pårørendes egen læge, der henviser til psykolog og søger tilskud i den
pårørendes region.

Man kan blive henvist op til seks måneder efter dødsfaldet (i nogle
tilfælde op til 1 år). Sygesikringens tilskud svarer til 60 % af psykologens
honorar.

Sygeforsikringen Danmark giver også tilskud til behandling hos psykolog,
hvis man er medlem af sygeforsikringens gruppe 1, 2 eller 5.
Læs mere på www.sygeforsikring.dk/tilskud.

Se også under Links – rådgivning