At miste et menneske, man har været knyttet til, vil skabe en reaktion. Sorgen kan have mange facetter og forløber meget individuelt og der findes ikke en entydig beskrivelse af eller formel for, hvordan et menneske reagerer eller bør reagere i sorgen. Selvom et dødsfald kan beskrives som forventet eller sker som enden på et langt levet liv, er det sjældent muligt at forberede sig helt på sin egen eller andres reaktion. Sker et dødsfald uventet og pludseligt, kan der opstå en følelse af afmagt og angst i den efterladte. I den situation kan det være svært at handle rationelt eller finde klarhed til at tage beslutninger, og det er nødvendigt med god tid og omsorg fra andre.

Sorg er en reaktion

Sorg kan beskrives som den proces, hvor man stille og roligt og i sit eget tempo lærer at leve uden den, man har mistet og det, relationen betød for en. Det betyder, at der er mange nye opgaver, der skal accepteres og forstås. Det er opgaver af både praktisk og mental karakter. På det praktiske plan skal den sorgramte måske tilegne sig nye færdigheder og ansvarsområder. På det mentale plan handler det om både at skulle sige farvel, men også at forstå, at det er vigtigt at lade mindet leve videre og få sin plads. Både den sorgramte og de pårørende må acceptere, at der ikke findes en fast model for sorgens retning og at det kræver mod at leve med netop denne uvished. I sorgen kan der opstå komplikationer, der kræver ekstra opmærksomhed. Det kan vise sig ved, at den efterladte ikke kan sove eller finde ro, oplever tiltagende angst, har mange skyldtanker eller mister lysten til selv at leve. Opstår disse tegn, er det vigtigt at tilbyde mere støtte og opfordre den efterladte til at søge professionel støtte.

Sorgstøtte

Som pårørende til sorgramte er det vigtigt at have mod til at være med i sorgprocessens mange facetter. Du gør det bedst ved at vælge at have tid til at lytte, spørge og måske være til praktisk hjælp. Du viser omsorg ved at være interesseret og rummelig. Det er hårdt at sørge og derfor er det lige så vigtigt og naturligt, at den sorgramte ind imellem ikke har kræfter til at sørge, men bare vil holde “fri” et øjeblik. Støt også op om dette velvidende at det ikke betyder, at sorgen er væk.

Tilskud til psykologhjælp

Den offentlige sygesikring giver tilskud til behandling hos psykolog efter en pårørendes dødsfald. Man skal være nærmeste pårørende. Altså ægtefælle, forældre, børn eller søskende til afdøde. Man kan få tilskud til behandling hos en psykolog, der har overenskomst med sygesikringen. Man kan få støtte til 12 konsultationer. Det er den pårørendes egen læge, der henviser til psykolog og søger tilskud i den pårørendes region. Man kan blive henvist op til 12 måneder efter dødsfaldet. Sygesikringens tilskud svarer til 60 procent af psykologens honorar.

Sygeforsikringen Danmark giver også tilskud til behandling hos psykolog, hvis man er medlem af sygeforsikringens gruppe 1, 2 eller 5.

Tilskuddet ved individuel/topersoners konsultation med offentligt tilskud er 200 kr. pr. konsultation, og max 7.200 kr. inden for 12 måneder. Tilskuddet ved individuel/topersoners konsultation uden offentligt tilskud er 300 kr. pr. konsultation, og max 7.200 kr. inden for 12 måneder. (2019)

Se også under Links – rådgivning