Minskiftesag.dk er siden efteråret det digitale sted at anmelde krav og tilgodehavender samt få oplyst kontaktperson for et dødsbo.Domstolsstyrelsen står over for at skulle modernisere store dele af deres it-systemer, bl.a. med en dødsboskifteportal, som bliver en digital selvbetjeningsløsning.

Det betyder blandt andet, at anmeldelse til skifteretten af krav og tilgodehavender fremover skal ske digitalt. Det samme vil gælde i forhold til at få oplyst et bos kontaktperson og om, at man er i besiddelse af afdødes aktiver.

Domstolene starter med fem pilot-skifteretter. Praktisk betyder det, at i de tilfælde hvor afdøde er død efter den 4. oktober 2022, skal krav og andre fordringer anmeldes via Skifteportalen i de fem pilotretter.

Pilotretterne er retten på Bornholm, i Odense, Roskilde, Holstebro og Hjørring.

Fra 15. november 2022 udrulles Skifteportalen til alle retter på minskiftesag.dk

Man vil fremover kunne se dødsboer på Skifteportalen inden for 24 timer. Skifteportalen er koblet direkte på cpr-registret, og afventer altså ikke dødsanmeldelsen.

Relevans for bedemænd

Da bedemandens udgifter ikke dækkes af boet, men af anmelder, skal bedemanden ikke som udgangspunkt benytte portalen. Det vigtige er således, at du kan rådgive pårørende om, at krav og tilgodehavender i boet fremover vil foregå digitalt.

Hvis du skal kende boets kontaktperson, kræver det nu, at du er bruger på Skifteportalen.

Her laver du en forespørgsel i boets sag, hvor du beskriver, hvorfor du har behov for at få oplyst kontaktperson og dennes kontaktdata. Skifteretten tager så stilling og sender dig en afgørelse – og oplysninger, hvis du er berettiget.

Hvad betyder det for kommunale sager?

Det, der hos Skifteretten kaldes kommuneboer, skal stadig sagsbehandles i kommunernes eget it-system.

Skifteretten opfordrer også til, at bedemænd, der har kommunale sager, fortsat sender fakturaen til kommunen og til Skifteretten som hidtil.
For hvis der ikke er penge i boet til at betale begravelsesudgifterne, er det kommunen, der selv hæfter. Og hvis bedemanden oprettede kravet på portalen, vil bedemanden
(afhængig af valgt skifteform) få besked om, at boet f.eks. er udleveret som boudlæg, og at de ikke får dækket deres krav.
Og dette er jo ikke tilfældet, da begravelsesudgifter som udgangspunkt altid dækkes.

Læs mere:

Domstolens ‘Information om Skifteportalen (pdf)
Medlemsnettet – søg på Skifteportal (for medlemmer)