En nyt spil hedder ’Med døden som indsats’ og er en form for samtalespil om døden og afskeden. I spillet kan du blive klogere på egne og andres ønsker for afskeden og og hvad dine valg betyder for dit CO2-aftryk.

Spillet lægger op til, at deltagerne nemt kan udfylde Min Sidste Vilje undervejs/efterfølgende, så alle i familien i højere grad kan sikres en god afsked.

Det er en en bachelorgruppe på studiet Bæredygtigt Design ved Aalborg Universitet i København, der  har udarbejdet samtalespillet i samarbejde med minsidstevilje.nu og andre samarbejdspartnere, der har fokus at skabe grønne produkter for en bæredygtig afsked.

Formålet er at aftabuisere døden. Spillet fungerer som springbræt og anledning til at tage den svære snak om hvordan vi bedst tager afsked – og samtidig kan man gøre sig overvejelser om den bæredygtige afsked og hvordan man kan minimere den sidste klimabelastning.

Hent samtalespillet “Med døden som indsats”


Hvem kan spille det?

Det er for alle. Det kan f.eks. spilles i en venskabskreds eller familier, der kan spille samtalespillet sammen – de unge med forældre og også bedsteforældre. Formålet er, at familier får en hjælpende hånd til at starte en samtale om afskeden. Spillet gør den  lettere blandt familiemedlemmer, og alle lærer noget nyt om hinanden.

Spillet lægger op til, at deltagerne nemt kan udfylde Min Sidste Vilje undervejs/efterfølgende, så alle i familien i højere grad kan sikres en god afsked.

Spil og tag samtidig stilling

Sidste ark vedrører Min sidste vilje, hvor man markerer de valg, man tager undervejs ved “De formelle” kort, og som svarer til de emner, der er i den digitale Min Sidste Vilje.

Dette ark skal således printes til hver spiller. Arket kan så nemt blive uploadet i Min sidste vilje i Dokumentarkiv enten som foto eller indscannet fil, når spillet er slut.

Prøv selv og fortæl andre om muligheden.  Download Samtalespillet

Læs mere om udviklingen af spillet og personerne bag