Samtalespillet “Med døden som indsats”

 

Bliv klogere på egne og andres ønsker for afskeden og og hvad dine valg betyder for dit CO2-aftryk.

Hent samtalespillet “Med døden som indsats”

 

Hvad handler spillet om?

Spillet hedder ’Med døden som indsats’ og er en form for samtalespil om døden og afskeden. En bachelorgruppe på studiet Bæredygtigt Design ved Aalborg Universitet i København har udarbejdet et samtalespil med formålet at aftabuisere døden. Spillet fungerer som springbræt og anledning til at tage den svære snak om hvordan vi bedst tager afsked – og samtidig kan man gøre sig overvejelser om den bæredygtige afsked og hvordan man kan minimere den sidste klimabelastning.

Hvem kan spille det?

Målgruppen er alle borgere. Det kan f.eks. spilles i en venskabskreds eller familier, der kan spille samtalespillet sammen – de unge med forældre og også bedsteforældre. Formålet er, at familier får en hjælpende hånd til at starte en samtale om afskeden. Spillet gør den  lettere blandt familiemedlemmer, og alle lærer noget nyt om hinanden.

Spillet lægger op til, at deltagerne nemt kan udfylde Min Sidste Vilje undervejs/efterfølgende, så alle i familien i højere grad kan sikres en god afsked.

Hvordan spiller man Samtalespillet?

Spillet handler om at gætte hinandens svar og ud fra det have en dialog om de valg, man træffer. Spillet er udformet således, at man downloader et dokument (pdf) på fem sider, der skal printes. Heri er en introduktion og spilleregler, 24 kort samt et Min sidste vilje-ark. Kortene klippes ud, blandes og lægges på bordet – tilgængelige for alle spillere.
Kortene er inddelt i fire kategorier: ”De formelle”, ”De sjove”, ”De reflekterende” og ”Chancekortene”.

Undervejs diskuterer spillerne deres valg og overvejelser med de andre spillere. Centralt er, at alle spillere kommer til orde og deler deres ønsker til deres afsked med de andre spillere.

Spil og tag samtidig stilling

Sidste ark vedrører Min sidste vilje, hvor man markerer de valg, man tager undervejs ved “De formelle” kort, og som svarer til de emner, der er i den digitale Min Sidste Vilje.

Dette ark skal således printes til hver spiller. Arket kan så nemt blive uploadet i Min sidste vilje i Dokumentarkiv enten som foto eller indscannet fil, når spillet er slut.

Prøv selv og fortæl andre om muligheden.  Download Samtalespillet


Personerne bag Samtalespillet

“Vi er en bachelorgruppe, som har arbejdet med at gøre afskeden bæredygtig i Danmark. Projektet har vi arbejdet med det sidste halve år, og har nu forsvaret projektet.

Vi har i processen fundet ud af, at borgere ikke er oplyst om miljøbelastninger og bæredygtige alternativer i afskeden, samt at deres holdning til bæredygtighed ændrer sig, når de først er blevet oplyst. Vi har derudover også undersøgt døden som tabu, og fundet ud at døden er mere tabubelagt, når det er andres død vi italesætter, men hvor vores egen død er nemmere og mere praktisk at forholde sig til.

Vi har dermed undersøgt, hvordan vi kan bryde tabuet for at kunne borgere nemmere kan italesætte deres afsked over for deres nærmeste. Undersøgelserne har vist, at hvis det lykkedes, vil der være større sandsynlighed for at vi tager mere bæredygtige valg, når vi italesætter vores egen død før den indtræffer.

Projektet har ledt ud i, at vi har designet et samtalepil, ”Med døden som indsats”, som kan hentes her online og printes, og dermed kan borgere spille det derhjemme, og dermed starte dialogen. Centralt for spillet er, at alle spillere kommer til orde og deler deres ønsker til deres afsked med de andre spillere.

Det er udviklet i samarbejde med en række aktører fra afskedsbranchen med en bæredygtig agenda og med brancheforeningens digitale Min Sidste Vilje.”

Augusta Bo Paludan,
Licia Yumi Stenico,
Rosa Pedersen
Silvia Nina Madsen