Ønsker du at nedsætte urnen på privat ejendom, skal du søge om en tilladelse i det stift, hvor ejendommen ligger, og hvor urnen ønskes nedsat.
Ansøgningen skal bl.a. indeholde navn og CPR-nummer på den afdøde samt matrikelnummer og adresse for den ejendom eller grund, hvor urnen ønskes nedsat. Det anbefales at medsende et kortbilag, hvor det er markeret, hvor urnen ønskes nedsat, ligesom der bør være en god forklaring på, hvorfor man ønsker urnen nedsat på privat ejendom (tilknytningsforhold for afdøde).

Er du tvivl om, hvilket stift ansøgningen skal sendes til, kan du søge på sogn.dk. Ansøgningen sendes til stiftets officielle e-mail. Der er ikke noget online system til det.

Betingelser:

  • Grunden eller ejendommen skal som udgangspunkt være på mindst 5.000 kvadratmeter.
  • Urnen skal bestå af et materiale, der er opløseligt, f.eks. pap, støbt papirmasse, støbt papirmasse eller lignende.
  • På ejendommen bliver der tinglyst en deklaration, som forpligter ejeren af grunden til i de næste 10 år fra urnens nedsættelse ikke at grave så dybt, at urnen bliver berørt.
  • Urnen skal nedgraves i mindst 1 meters dybde.
  • At der, på det sted, hvor urnen nedsættes, ikke bliver anbragt en sten, et mindesmærke eller andet, der kendetegner stedet som begravelsesplads.

Tinglysningen

Der skal anmeldes en servitut på ejendommen. Dette kræver et rids. Tilladelsen fra Stiftsøvrigheden/Kirkeministeren skal være uploadet som bilag, eller Stiftsøvrigheden skal være tilknyttet som rollen “Myndighed” og signere anmeldelsen digitalt. Påtaleberettiget skal være en kirkelig instans.

Ansøgningen findes  her: Tinglysningsretten – servitutter
Her vælger du Servitut i listen af Vejledninger.
Så kommer du til en pdf, du kan downloade og følge. Det kræver NemID at ansøge.

Link direkte til pdf:

Tingbogen – servitut

Der bliver ikke givet tilladelse til  kistebegravelse på privat ejendom.

Referencer

Vejledning  om urnenedsættelse på privat grund mv.
Vejledning nr. 51 af 28/8 2008
Kirkeministeriet