Brancheforeningen Danske Bedemænd afholdt det årlige Landsmøde den 19.-20. marts 2022 på Hotel Kongebrogaarden Comwell i Middelfart. Ved generalforsamlingen om søndagen 20. marts kunne vi takke vores formand gennem næsten 12 år, Knud Larsen, der ønskede at give plads til nye kræfter på formandsposten. Hanna Nørager Sørensen fra Brdr. Oest – Et fint farvel – i Randers stillede op som eneste kandidat og blev enstemmigt valgt.

Om lørdagen var der fagligt og socialt arrangementer for medlemmerne, heriblandt foredrag med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen. Han underholdt med sin viden og erfaring fra sin lange karriere inden for retsmedicin, bl.a. om det tætte samarbejde i politisager i både ind- og udland.

Dernæst fik vi en trendforskers blik på bedemandsfaget. Anne Glad, livsstilsekspert og kendt gennem mange år på DRs ’Kender du typen’ gav en grundig analyse og gennemgang af bedemandsfaget og branchen, som det ses fra den almindelige forbrugers synsvinkel – tilsat trendforskerens skarpe observationer. dernæst med de muligheder, der tegner sig fremadrettet for branchen. Bl.a. satte hun fokus på, at branchen skal indstille sig på endnu mere individualisering samt at ’Convenience’ – ’bekvemmelighed’ vil være et større krav i fremtiden.

Om søndagen var det en veloplagt generalforsamling, der mødtes til den årlige begivenhed. Der var som vanligt valg til Hovedbestyrelsen. Som beskrevet fik brancheforeningen en ny formand, ligesom der blev besluttet ny struktur for økonomihåndtering i lokalafdelingerne.

Valgresultatet lød  på genvalg til Michael Ørskov, Holbæk, og Jakob Houkjær, Odder, Gitte Cohen, Frederikssund. Med i Hovedbestyrelsen er også Stig Schärfe, Roskilde, der blev valgt sidste år for en toårig periode. Læs mere om Bestyrelsen

En uddybende beskrivelse af Landsmødet 2022 samt referat fra generalforsamling kan læses på Medlemsnettet  (for medlemmer).

Hanna Nørager Sørensen har siden 2014 været indehaver af Brdr. Oest – Et fint farvel sammen med sin bror Jan Nørager Sørensen. Hanna har det administrative ansvar for de tre afdelinger af forretningen; Brdr. Oest i Randers, Nanny S. Kristensens Eftf. i Grenaa og Bastrups Eftf. i Hadsund. Hanna og Jan overtog forretningen fra faderen Bent Sørensen, der meldte sig ind i brancheforeningen 2002.

 

Landsmødet 2022 blev i år afholdt på Kongebrogaarden Comwell i Middelfart
Jørgen Lange Thomsen holdt foredrag om sin mangeårige karriere som retsmediciner og de mange spektakulære sager undervejs. 
Anne Glad var i hopla, da hun gav sit bud på trends og fremtidsudviklingen i begravelsesbranchen.  Foto: Troels Reich
Generalforsamling 2022.
Nyvalgt bestyrelse: Michael Ørskov, Holbæk, og Jakob Houkjær, Odder, Hanne Nørager Sørensen, Randers, Gitte Cohen, Frederikssund og Stig Schärfe, Roskilde