Danske Bedemænds generalforsamling blev afviklet søndag 30. april 2023

Vores formand Hanna Nørager Sørensen havde meddelt, at hun efter salget af familiens forretning ville træde helt ud af bedemandsbranchen fra 1. maj, så der skulle vælges en ny formand.

Valget efter kandidatafstemning blev Michael Ørskov, som er den nye formand for Danske Bedemænd.

Derefter skulle der stemmes om 3 pladser i hovedbestyrelsen og der var indstillet fire kandidater fra lokalafdelingerne.

Der var genvalg til: Stig Schärfe, Roskilde.
Nyvalgte: Jesper Andersen, Kolding, og Hans Ole Vester, Thisted

Herudover sidder Gitte Cohen Larsen, Frederikssund, i hovedbestyrelsen.

Ny bestyrelse pr. 30. april 2023, fra venstre: Jesper Andersen, Gitte Cohen, Michael Ørskov, Hans Ole Vester og Stig Schärfe.


Om Michael Ørskov

Jeg startede som bedemand i familieforretningen i 2002 med min far Jens Ørskov, og jeg overtog helt i 2006 og ændrede derefter navnet fra Vig begravelsesforretning til Ørskov Begravelsesforretning.

Det blev så 4. generation i familieforretningen siden 1905 og vi er lokalt forankret i Holbæk og i Odsherred-området på Sjælland.

Jeg er 49 år, gift med Heidi som også er med i forretningen. Vi har tre drenge på henholdsvis 20, 18 og 11 år.


Michael Ørskov sagde bl.a. senere i juni-udgaven af fagbladet Danske Bedemænd

“Tak for valget og tak for den tillid, foreningen har vist mig. Jeg vil på vegne af hele Hovedbestyrelsen sige Sekretariatet en stor tak for deres kæmpe arbejde med at planlægge og koordinere og på fornem vis gennemføre Landsmødet. Det var den højeste deltagelse af både udstillere og bedemænd i mange, mange år.

Landsmødet viser på mange måder, at brancheforeningen går en lovende fremtid i møde. Foreningsdemokratiet er sundt, også set ud fra, at vi havde kampvalg til hovedbestyrelsesposter og til formandsposten. Det borger for engagement, at man gerne vil brancheforeningen og gøre en forskel.

Efter en del år som medlem af hovedbestyrelsen og som næstformand de seneste par år, står jeg selv gerne forrest som jeres nye formand. Det er en funktion, jeg med stolthed påtager mig.

Danske Bedemænds opgave er at give hele branchen et stort fagligt kvalitetsløft med uddannelse og en høj etisk tilgang. Jeg håber at kunne bidrage med at fortsætte arbejdet at målrette foreningen til at omfatte små som store begravelsesforretninger.


Fotos fra Leverandørmessen 29. april 2023 i Park Hotel Milling, Middelfart