Typer af medlemskaber

Her finder du de blanketter, der skal brugesi forbindelse med ansøgning om optagelse som medlem af Danske Bedemænd.
Blanketterne printes, udfyldes og sendes eller e-mailes til Sekretariatet, e-mail: kontakt@bedemand.dk


Ansøgningsskemaer og indmeldelsesblanketter

 

Forretningsmedlemskab

Filial

 

Ansøgning om optagelse i og medlemskab af brancheforeningen Danske Bedemænd.
Der betales ikke indskud i forbindelse med optagelsen.
Alle forretningssteder skal godkendes af Sekretariatet og registreres i Sekretariatets medlemsdatabase, inden annoncering og ibrugtagning.

 

Personligt medlemskab

 

Registrering af forretningsnavn

 

Ejer man eller er ledende medarbejder en virksomhed, hvor der i forvejen er tegnet et fuldgyldigt medlemskab, kan man optages som personligt medlem. Der skal være min. et personligt medlemskab i en medlemsvirksomhed. Personlige medlemmer har ikke stemmeret. Alle forretningsnavne, som man ønsker at markedsføre sig med, skal være registreret i Sekretariatet.

 

 

 

Personligt medlemskab

 

Gruppeliv 

 

Uddannede bedemænd, der er ansat i eller pensioneret fra en medlemsforretning kan få personligt medlemskab uden ansøgning. Dette skal blot meddeles Sekretariatet. Personlige medlemmer har ikke stemmeret. Som medlem har du mulighed for at ansøge om optagelse i foreningens gruppelivsordning.
Afgår et gruppemedlem ved døden inden udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 67 år, udbetaler PFA
Pension en forsikringssum på 494.000 kr. (2024).Pris: 1.000 kr. årligt