Ordener, hæderstegn og medaljer

Der findes et utal af forskellige ordener, både danske og udenlandske. Bedemanden vil ofte spørge, om der er ordener, der ønskes sat på kisten under højtideligheden. Hvis der skal indrykkes en dødsannonce, bør man ligeledes være opmærksom på, om det i annoncens tekst skal nævnes.

Placering
Hvis afdødes ordener skal placeres på kisten, bør de anbringes på en pude, enten sort, blå, eller i en anden diskret farve. Puden anbringes på låget af kistens fodende. Hvis der er flere ordener, skal den indbyrdes placering altid være med de danske først i rangrækkefølge, og derefter de udenlandske, i rangrækkefølge. Ordenspuden fjernes ved en jordbegravelse lige inden kisten sænkes, og ved ligbrænding når kisten bliver afleveret til krematoriet.

Rækkefølge
Der findes 2 kongelige danske ridderordener, men mange forskellige fortjenstmedaljer og hæderstegn.  Bedemanden kan hjælpe med, hvordan de danske ordener, hæderstegn og medaljers rækkefølge er, hvem de henhører under, hvem de skal returneres til, og hvordan de skal forkortes i en dødsannonce. En komplet liste over deres indbyrdes rækkefølge, navn og forkortelser findes også på kongehusets hjemmeside.

Returnering
Alle ordener skal tilbageleveres til Ordenskapitlet ved modtagerens død. Ordenen – samt navn og fødselsdato på afdøde samt hvem kvittering skal sendes til – kan enten sendes (bør være anbefalet post) til Ordenskapitlet eller afleveres i receptionen i Det Gule Palæ, København K. Man vil efterfølgende få kvittering fra Ordenskapitlet. Skal et hæderstegn returneres til et ministerium eller lignende, er det klogt først at ringe til ministeriet for at høre, hvordan man skal forholde sig.

 

 

 

 

 


Faner og Dannebrog

Det sker af og til, at der er faner til stede ved en begravelse eller bisættelse. Præsten skal altid være orienteret om faners tilstedeværelse.

Påklædning
Den korrekte påklædning for fanebæreren er højtidsdragt (mørkt tøj, kjole og hvide handsker, paradeuniformer o.l.). Fanebæreren møder i kirken eller kapellet, hvor fanen afdækkes. Stiller der flere faner, føres de samlet fra samlingsstedet til deres bestemte pladser. (Anvises af bedemand eller kirkepersonale).

Indmarch
Ved indmarch i kirke eller kapel slutter evt. æresvagt op bag fanen/fanerne. Når pladsen er nået, står fanebæreren med fanen i opret stilling (lodret). Når der bliver lyst velsignelse og bliver foretaget jordpåkastelse i kirken/kapellet, fælles fanestangen fremefter, medens dupskoen støtter til fanebærerens højre fodspids.

Udmarch
Skal båren føres ud af kirke eller kapel, aftales det altid med præsten hvorledes fanebæreren skal forholde sig.
Skal kisten indsættes i en rustvogn, og fanen er ført ud, tager fanebæreren opstilling på siden af rustvognen Ved bortkørslen fældes fanen frem, eller løftes til vandret stilling inden bortkørsel.

Ved graven tager fanebæreren opstilling så nær gravens hoved-ende som muligt (dog uden at spærre indsynet til graven for følget). Når kisten sænkes i graven, fældes fanen frem. Det samme gælder under jordpåkastelse og velsignelse.

Efter jordpåkastelse kan fanebæreren afgive den sidste honnør ved langsomt at sænke fanen til vandret tre gange over graven. Er der flere faner sker det samtidigt. Derefter samler fanebæreren sin fane omkring fanestangen ved hjælp af fanesnorene, og fanedugen holdes samlet om stangen. Afgives der tre æressalver ved graven, fældes fanen frem, og fanens sænkning tre gange over graven bortfalder.

Dannebrog og tæpper

Et flag, der kan dække kisten, lægges ud over kisten med snor-enden ved kistens hoved-ende. Normalt pynter man ikke yderlige med blomster på en sådan kiste. Her bør man følge etiketten.

 Der må ikke kastes jord på et nationalflag.

Foregår jordpåkastelsen i kirken/kapellet løftes en del af flaget til side lige før denne. Ved begravelser fjernes flaget ude ved graven umiddelbart før kisten sænkes i graven (og inden jordpåkastelsen).

På samme måde som med flag er det tilladt at dække kisten med et stort tæppe. I disse tilfælde findes der ingen regler for hvad man må eller skik og brug. Man kan altså dekorere tæppet med blomster eller ej. Det er tilladt at foretage jordpåkastelse på tæppet, og det må gerne sættes i graven sammen med kisten.