Kontordagbogen – et gedigent opslagsværk med kalender, fortegnelser og oversigter – er sendt fra trykkeriet og ud til alle abonnenter i disse dage. Der kan stadig bestilles som abonnement, ligesom den kan købes i  løssalg.

Særligt for årets udgave kan nævnes, at vi har opdateret kirkefortegnelsen vedr. tidl. Københavns Amt, der jo blev nedlagt for 15 år siden. Nu er kirkefortegnelserne indarbejdet i de respektive
kommuner i hovedstadsområdet og ikke længere separat bagest i kirkefortegnelsen.

Læs mere om DB’s Kontordagbog