Hvis boet skiftes ved bobestyrer, hæfter arvingerne ikke for afdødes gæld. Skiftes boet enten som privat skifte eller forenklet privat skifte hæfter arvingerne ikke.

Skifteretten indrykker et såkaldt “proklama” i Statstidende, og proklama er obligatorisk i følgende boer:

  • Udlæg til efterlevende ægtefælle
  • Uskiftet bo
  • Privat skifte og forenklet privat skifte
  • Behandling ved bobestyrer

I proklamaet opfordres afdødes almindelige kreditorer senest 8 uger efter annoncens offentliggørelse til at anmelde deres krav over for boet. Almindelige kreditorer, der ikke anmelder inden for 8 ugers fristen, mister deres ret til betaling. Er der i boet midler til betaling af de anmeldte kreditorer, kan et privat eller forenklet skifte uden videre fortsætte. Er der derimod ikke midler nok, skal arvingerne – for at undgå personlig hæftelse – anmode Skifteretten om, at boet tages under behandling ved bobestyrer. For at undgå eventuel hæftelse er det vigtigt, at arvingerne, bortset fra personlige effekter og almindelige indbogenstande, ikke fordeler boets aktiver, inden proklamafristen på 8 uger er udløbet. Derved undgås, at arvingerne udlodder arv, inden det er afklaret, hvorvidt der er fuld dækning til afdødes kreditorer.

Ved udlæg til efterlevende ægtefælle samt uskiftet bo hæfter ægtefællen for afdødes gæld. Skulle det vise sig, at afdødes gæld er så høj, at boets formue ikke er tilstrækkelig til at betale gælden, kan ægtefællen frigøres for den personlige hæftelse ved at anmode Skifteretten om at få boet taget under behandling ved bobestyrer.