Arbejdsmarkeds- og individuelle pensioner kan indeholde forsikringer, du som pårørende kan få udbetalt. Det afhænger af, hvilken type pension og forsikring afdøde havde. Det er derfor en god idé at kontakte pensions- eller forsikringsselskabet. Tjek også eventuelle pensionsordninger som Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og tjenestemandspension.

Man skal huske på, at udbetalingen fra en forsikring indgår i afdødes bo, hvis afdøde ikke har skrevet, hvem der skal modtage forsikringssummen. Hvis der derimod er indsat en begunstiget i forsikringen, så får den begunstigede forsikringssummen direkte, og pengene tæller ikke med i afdødes bo. En del af de kapitalpensioner, som mange danskere har i pengeinstitutter, er udstyret med gruppelivsforsikringer, hvor der ikke står påført nogen modtager. Den begunstigede skal under alle omstændigheder betale en såkaldt boafgift af forsikringssummen, uanset hvordan afdødes bo i øvrigt bliver behandlet.

Gruppelivsforsikring

Mange fagforeninger og enkelte arbejdspladser har en gruppelivsforsikring, som medlemmerne betaler til. Forsikringssummen afhænger af alder. Gruppelivsforsikringer, der er tegnet i et pengeinstitut som del af en kapitalpension, har fradragsberettigede præmier, og derfor skal der betales 40 procent i skat af forsikringssummen, når den bliver udbetalt. Ved øvrige gruppelivsforsikringer kan man ikke trække præmierne fra i skat, men her er hele forsikringsudbetalingen skattefri.

Andre forsikringer

Når dødsfaldet er sket som følge af en ulykke, har tre forsikringstyper særlig interesse:

  1. Ulykkesforsikring. 2. Ansvarsforsikring. 3. Arbejdsskadeforsikring.

For den sidste gælder, at der bliver udbetalt et såkaldt overgangsbeløb. Overgangsbeløbet har ikke noget at gøre med en senere sum til erstatning for tab af forsørger.