Pårørendes opgaver efter dødsfald

Når det er afklaret, hvem der arver og skifteretten har færdiggjort sagen, så er der andre opgaver, man som pårørende skal tage sig af.

Når et menneske dør, ophører dets forpligtelser over for offentligheden. Derfor bør man som pårørende gennemgå afdødes forpligtelser, uanset om de eventuelt skal overtages af en efterlevende ægtefælle. Der er dog nogle begrænsninger for, hvilke aftaler man må opsige på afdødes vegne. Det kan man få hjælp til at finde ud af hos sin lokale skifteret. Man skal særligt være opmærksom på afdødes forskudsregistrering, pensionsudbetalinger, offentlige tilskud og ydelser, forsikringer, registrering af bil/båd, abonnementer på aviser/blade/ telefon, medlemskab af foreninger, lejeaftaler af tv/pc/hvidevarer m.v, ejendomsskat, bankkonti, sociale medier – facebook o.s.v.