Når et menneske dør

Når et menneske dør, skal man kontakte en læge som det første. Hvis dødsfaldet sker i hjemmet, kontaktes vagtlægen eller afdødes egen læge. Hvis det sker på plejehjem eller hospital, vil personalet kontakte en læge, der herefter skriver dødsattesten. Hvis der er den mindste tvivl om, hvordan eller hvorfor dødsfaldet er sket, så skal politiet underrettes, før lægen kan udskrive en dødsattest. Fra det øjeblik, døden indtræder, til lægen udfylder en dødsattest, kan der gå flere timer.

Læs mere om dødsattest: Ved dødsfald

Dødskriterier

Der er to definitioner på, hvornår et menneske er afgået ved døden:

Hjertedødskriteriet: Når både hjerne og hjerte er dødt, og åndedrætsfunktionen går i stå, kommer der misfarvninger på huden. Det er de såkaldte dødspletter. Dertil kommer rigor mortis ­ dødsstivheden, der indtræder inden for de første par timer efter dødsfaldet.

Hjernedødskriteriet: Når hjernen er holdt op med at fungere, kan det fastslås via et elektro­encefalogram, der måler hjernens elektriske svingninger. Og når hjernens svingninger standser, kan kroppens andre livsfunktioner heller ikke fortsætte på naturlig vis, og personen kan erklæres for død.

 

Se Obduktion

 

Donation af organer

Det er i stigende omfang blevet muligt at redde eller forlænge menneskeliv ved at udskifte ødelagte organer med velfungerende organer fra andre mennesker. Transplantation kan ske, hvis afdøde har udfyldt et donorkort eller på anden måde tydeligt har ytret ønske om at donere sine organer. Ellers skal to krav være opfyldt:

  1. Afdøde må på ingen måde, i tale eller på skrift, have udtalt sig imod organdonation.
  2. De nærmeste pårørende skal give deres samtykke til donationen.

 

Se Donation af krop til forskning