Er afdødes formue ikke over 51.000 kr. (2024), når begravelsen er betalt, går boet til afdødes nærmeste efterladte.

Ved den nærmeste efterladte forstås i skifteloven den eller de personer, der havde mest kontakt med afdøde de sidste år. Derfor kan andre end afdødes familie få boet udleveret som boudlæg.

Den, der modtager et boudlæg, hæfter ikke for afdødes gæld, men skal som regel betale begravelsesudgifterne og sørge for, at afdødes lejlighed bliver ryddet.

Formuen er lig med værdien af boets aktiver – efter fradrag af rimelige udgifter ved begravelsen, udgifter ved boets behandling, og gæld, som er sikret ved pant eller anden tilsvarende måde.

Ved rimelige begravelsesudgifter forstås bl.a. kiste og urne, ligklæder, rustvognskørsel, annoncering, pynt til kirke og kiste, orgelspil og korsang, bespisning af følge samt køb, anlæg og vedligehold af gravsted, gravsten og inskription.

Boet udleveres – efter skifterettens skøn – til

  • den nærmeste efterladte.
  • en institution, afdøde havde tilknytning til.
  • den, der har betalt eller erklærer at ville betale begravelsen.
  • en kommune eller statskassen.

Skifteformer