Den væsentligste forskel på en borgerlig og en kirkelig begravelse er, at man ved en borgerlig begravelse ikke kan bruge kirken som ramme for ceremonien eller have en præst til stede.

En begravelse af en person, der ikke er medlem af folkekirken, kaldes en borgerlig begravelse. Ved den borgerlige begravelse skal pårørende selv forestå en eventuel mindeceremoni, f.eks. sygehus eller krematoriekapel, forsamlingshus, eget hjem mv.

Der er ingen lovkrav til, hvordan en ikke­-kirkelig ceremoni skal foregå, blot skal almindelig sømmelighed overholdes.