Boafgift er den afgift, man skal betale til staten, når man arver. Afgiften afhænger af boets størrelse og relationen til den afdøde.

Ved privat skifte og behandling ved bobestyrer, kan der blive tale om betaling af boafgift til staten. Ved boudlæg, efterlevende ægtefælle og forenklet privat skifte, betales ingen boafgift. Dog kan livsforsikringer, ulykkesforsikringer og andre kapitalforsikringer være boafgiftspligtige, uanset på hvilken måde boet behandles.

Boafgiftens størrelse fastsættes efter to skalaer, og er afhængig af arvingernes slægtsforhold til afdøde. Ægtefæller er fritaget for betaling af boafgift, og det samme gælder almennyttige institutioner.

Bundfradrag

Boet skal betale en boafgift på 15 procent af arv til arvinger i den nærmeste familie, når arven overstiger et bundfradrag på 333.100 kr. (2024.)

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside om Boafgiftsloven