Skifterettens opgaver ved dødsfald

At skifte betyder at fordele. Man skaffer sig et overblik over afdødes ejendele og fordeler dem, enten så de er i afdødes efterladte ægtefælles fortsatte eje, eller så de bliver egentligt fordelt mellem afdødes arvinger.

I Danmark håndterer Skifteretten  sagen, når en person er afgået ved døden. Og indtil den har udstedt en skifteretsattest, må afdødes ejendele eller værdier være urørt.

Når en dødsanmeldelse sendes til begravelsesmyndigheden, videresendes den umiddelbart efter til bl.a. Skifteretten.
Det er forskelligt, hvordan kontakten til Skifteretten foregår. Skifteretten indkalder selv den, der står som kontaktperson på dødsanmeldelsen, typisk til et telefonisk åbningsmøde (afhænger af skifteret). Det sker via et brev i e-boks, som kontaktperson modtager nogle dage efter Skifteretten har  modtaget dødsanmeldelsen. Men der kan gå typisk fire uger efter dødsfaldet, inden en telefonsamtale/møde finder sted. Og i den tid må arvingerne hverken fordele afdødes indbo eller betale afdødes regninger. Boet skal, så at sige, stå urørt, indtil skifteretten åbner det.

Hvordan kan boet deles?

På mødet beslutter man sammen med medarbejderen fra skifteretten, hvordan afdødes bo skal skiftes. Det er en god idé, hvis man inden telefonmødet finder så mange papirer frem som muligt, der fortæller om boets størrelse og afdødes familieforhold.

De forskellige bobehandlingsformer kan i korte træk beskrives således:

Boudlæg

Hvis afdødes formue ikke overstiger 47.000 kr., kan boet blive behandlet som boudlæg.

Ægtefælleudlæg

Hvis afdødes og ægtefællens samlede formue ikke overstiger 820.000 kr., bliver hele boet udlagt til ægtefællen.

Uskiftet bo

Hvis afdøde efterlader sig børn, kan ægtefællen sidde i uskiftet bo.

Privat skifte

Hvis arvingerne er enige om det, kan boet skiftes privat.

Hvis der ikke skal betales boafgift, kan boet behandles som forenklet privat skifte. Hvis ægtefællen er enearving, gælder særlige regler for et forenklet privat skifte.

Bobestyrerbehandling

Hvis der ikke er andre muligheder, bliver boet behandlet som bobestyrerbo. Det gælder også, hvis der er uenighed mellem arvingerne.