Hvis afdøde ikke har givet udtryk for særlige ønsker om at blive begravet eller nedsat på en kirkegård, er der alternative muligheder. For alle alternativer gælder, at afdøde skal kremeres.

1. Afdødes aske kan spredes over havet
Afdøde skal  have udtrykt et ønske om at få sin aske spredt over havet. Ligger der ikke et skriftligt ønske, er det begravelsesmyndigheden, der tager stilling til, om der alligevel kan gives tilladelse til askespredning.

Læs mere om askespredning

2. Afdødes aske kan komme i privat jord
Grunden skal være mindst 5.000 kvadratmeter, og begravelsesstedet må ikke ligne et gravsted. Der skal tinglyses en servitut på grunden.

Læs mere om urnenedsættelse i privat jord.

3. Skovbegravelse

I 2008 blev begravelsesloven ændret, så det er muligt også at blive begravet i naturen. Flere kirker har udvidet kirkegården, så den støder op mod skovområder (skovkirkegårde), ligesom flere og flere skovejere udlægger et stykke fredskov som skovplads for urner. Den første skovgravplads i Danmark blev åbnet i 2014 i Odense, og siden har flere kommuner indrettet skovbegravelsesområder.

Alle kan uanset bopæl og trosretning anskaffe sig et urnested i disse skove.
Din lokale bedemand vil kunne orientere nærmere om, hvorvidt der i kommunen findes en skovkirkegård eller om der er aktuelle planer for at anlægge en.

Læs mere om Skovbegravelse