Arveafgift – Se boafgift

 

Gaveafgift

Bundfradrag ved gaveafgift 71.500 kr. ( 74.100 (2024) kr. for børn og børnebørn og 25.000 kr. (25.900 – 2024) for svigerbørn.

 

Retsafgift

I forbindelse med boets behandling skal der betales en retsafgift til skifteretten. Retsafgiften kan være fra 0 til 11.500 kr, afhængig af boets størrelse og bobehandlingsform.

Ved boer, der udleveres til privat skifte (også forenklet) eller som behandles ved bobestyrer, betales 1.500 kr.

Ved privat skifte eller ved bobestyrer betales yderligere 9.000 kr., hvis arvebeholdningen overstiger 1,5 mio. kr.