Arveafgift – Se boafgift

 

Gaveafgift

Bundfradrag ved gaveafgift 65.700 kr. for børn og børnebørn og 23.000 kr. for svigerbørn.

 

Retsafgift

I forbindelse med boets behandling skal der betales en retsafgift til skifteretten. Retsafgiften kan være fra 0 til 9.000 kr, afhængig af boets størrelse og bobehandlingsform.